ระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ใหม่

ระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ใหม่

Read more

ลักษณะงานที่ปฏิบัติใหม่ 4 สายงาน ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ใหม่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติใหม่ 4 สายงาน ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ใหม่

Read more

ตอบข้อสงสัยช่วงเปลี่ยนผ่านการขอวิทยฐานะจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA

ตอบข้อสงสัยช่วงเปลี่ยนผ่านการขอวิทยฐานะจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA

Read more