Q&A แนวทางการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ใหม่

ตอบประเด็นจากการบรรยายออนไลน์ (ความคิดเห็นบางส่วน)
– แนวคิดการลดภาระงานครู (การปรับเกณฑ์อัตรากำลัง)
– เมื่อการประเมินวิทยฐานะเชื่อมโยงกับสมรรถนะหลัก ครูจะโฟกัสการสอนในห้องเรียนเต็มที่ได้จริงหรือ?
– การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดความซ้ำซ้อน ด้วยการประเมินออนไลน์ 100%
– ข้อกังวลเรื่องความพร้อมและอุปกรณ์การถ่ายคลิปการสอนของครู
– ขนาดของโรงเรียนจะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการประเมินแบบใหม่หรือไม่?